UBEZPIECZENIAgWARANCJE UBEZPIECZENIOWEUBEZPIECZENIAgWARANCJE UBEZPIECZENIOWEUBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIA

OSOBOWE / MAJĄTKOWE / KOMUNIKACYJNE / FINANSOWE / CYBERNETYCZNE / CZŁONKÓW ZARZĄDU / GRUPOWE

gWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

WADIUM / NALEŻYTEGO WYKONANIA / USUNIĘCIA WAD I USTEREK / ŁĄCZONA / ZWROTU ZALICZKI / CELNO PODATKOWE / ZAPŁATY DŁUGU CELNEGO / wpt / pŁATNICZE

UBEZPIECZENIA

OSOBOWE / MAJĄTKOWE / KOMUNIKACYJNE / FINANSOWE / CYBERNETYCZNE / CZŁONKÓW ZARZĄDU / GRUPOWE

gWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

WADIUM / NALEŻYTEGO WYKONANIA / USUNIĘCIA WAD I USTEREK / ŁĄCZONA / ZWROTU ZALICZKI / CELNO PODATKOWE / ZAPŁATY DŁUGU CELNEGO / wpt / pŁATNICZE

UBEZPIECZENIA

OSOBOWE / MAJĄTKOWE / KOMUNIKACYJNE / FINANSOWE / CYBERNETYCZNE / CZŁONKÓW ZARZĄDU / GRUPOWE

Oferta

Broker ubezpieczeniowy to niezależny pośrednik ubezpieczeniowy – Nasze zadanie to profesjonalna reprezentacja interesów naszych Klientów. Negocjacja ofert…

Read More >
Ubezpieczenia

Osobowe
Ubezpieczenia na życie i NNW, atrakcyjne programy prywatnej opieki medycznej.

Majątkowe
Zabezpieczenie dorobku życia przed skutkami zniszczenia lub utraty.

Komunikacyjne
Maksymalna…

Read More >
Gwarancje ubezpieczeniowe

W naszej ofercie znajdują się następujące rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:

GWARANCJA ZAPŁATY WADIUM :
adresowana do firm biorących udział w…

Read More >
RODO

RODO – 10 najważniejszych zmian

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych stanowi duże wyzwanie dla firm i instytucji
Od maju…

Read More >
Latest Blog